Garanti – SNOW-FIRST
 • Garanti

  Vi säljer alla våra produkter med 2 års internationell garanti som gäller från inköpsdatum. Faktura/kvitto gäller som garantibevis. Förvara faktura/kvitto väl eftersom det krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

  Produktgarantin täcker ursprungliga material- eller produktionsfel. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

  Vid eventuella tvister följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation.

  Vad omfattas inte av garantin:

  • Normalt slitage
  • Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisning, samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
  • Icke-fuktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av varan inkl. repor och eventuella färgskillnader.
  • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål.
  • Reparationer orsakade av felaktig montering som ej har utförts enligt anvisningar.
  • Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress svarar kunden själv för  eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om vi levererar produkten till kundens leveransadress så skall eventuella skador som uppstår under den här transporten anmälas till speditören.